Miljö

MILJÖBESKRIVNING OCH POLICY


Micro System tillverkar ett städkoncept – Duotex™ - för professionella användare bestående av olika mikrofiberprodukter. Genom att använda Duotexkonceptet uppnår man en positiv miljöpåverkan genom att man städar med mindre kemikalier, mindre vatten och inga engångsmaterial. Dessutom påverkas miljön positivt genom färre transporter och mindre förpackningsmaterial eftersom produkterna har en lång livslängd.

Micro System har en detaljerad miljöpolicy vad avser tillverkningen i Polen med följande huvudpunkter:

- Duotex® var först i världen att få samtliga textilier godkända enligt SVANEN 2.0


- De syntetiska fibrer som används måste minst uppfylla de miljöregler som finns avseende denna typ av tillverkning inom EU.

- Transporter mellan olika tillverkningsanläggningar skall ske med minimal miljöpåverkan genom att använda järnväg och/eller miljöcertifierad transportör

- Vid vävning och stickning av fibrerna som görs på olika maskiner skall i första hand miljöcertifierad el användas.

- Vid splittningsprocessen används en unik metod med ånga för minsta miljöpåverkan, samtidigt skall detta ske i ett slutet system för att förhindra att eventuella restprodukter inte tas om hand.

- Färgning av de olika produkterna får endast ske med miljöcertifierad färg och i ett slutet system med en godkänd metod för att omhänderta färgresterna.

- Allt avfall och restprodukter skall i första hand lämnas för återvinning och i andra hand lämnas till godkänd avfallsanläggning.

- Olika förpackningar som används skall i första hand bestå av återvunnet material och levereras av en miljöcertifierad tillverkare.

- Vid transporter till kund ska transportörer som har en miljöcertifiering anlitas, transporter ska i först hand ske med järnväg, lastbil eller båt. Flygfrakt ska endast användas på kundens uttryckliga begäran.

- Micro system ska erbjuda ett väl fungerande system för återvinning av microfiberprodukterna när kunden väljer att returnera förbrukat material

- Creative Nordic AB tar sitt producentansvar genom att vara ansluten till REPA.

www.svanen.se 

Nyheter

2018-01-11

DUOTEX® ÅTERFÖRSÄLJARE SVERIGE

2018-01-09

DUOTEX® NEWS

2017-09-08

CREATIVE SÖKER SÄLJARE

Erbjudande

DUOTEX LOVES ANICURA
DUOTEX® SKRIVER AVTAL MED VETFAMILY

vetfamily
Creative/Duotex® välkomnar VetFamily medlemmar att logga in för att erhålla avtalspriser.

VI STÄLLER UT PÅ CLEAN MÄSSAN I JÖNKÖPING

mässa j
Varmt välkomna till vår monter för att hitta det bästa inom microfiber.

PACK & PLOCK LANSERAR DUOTEX®

P&P
Nu kan våra kunder beställa Duotex® produkter hos PACK & PLOCK

AHLSELL NY SAMARBETSPARTNER

ahlsell
.

CREATIVE ÄR FÖRETAGSVÄN MED RÄDDA BARNEN

evykort
2017 SKICKAR VI INTE NÅGRA JULKORT/JULKLAPPAR UTAN SKÄNKER  ETT BIDRAG TILL RÄDDA BARNEN FÖR EN BÄTTRE VÄRLD.

ER TRYGGA LEVERANTÖR

display-3
Trygg och leveranssäker samarbetspartner med AAA-rating. 

KÖP DUOTEX® ONLINE PÅ STAPLESKlicka in på staplesnetshop.se för att handla Duotex®

Nyhetsbrev

Jag vill prenumerera på nyhetsbrevet.